สำหรับท่านที่สนใจเรียนแบบตัวต่อตัว สามารถเลือกวันและเวลาเรียน โดยดูจากตารางที่ว่างได้เลยครับ ช่องไหนที่ว่าง คือ สามารถลงเรียนได้ครับ

สำหรับท่านที่สนใจเรียนแบบกลุ่ม (ผมรวมกลุ่มให้) ไม่เกิน 5 ท่าน ผมจะมีการรวมกลุ่มในทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือนครับ

เวลาเรียน
รอบที่1 10:00น. – 14:00น.
รอบที่2 15:00น. – 19:00น.
รอบที่3 20:00น. – 24:00น.

 

ตารางคิวงานสอน