สำหรับท่านที่สนใจเรียนแบบตัวต่อตัว สามารถเลือกวันและเวลาเรียน โดยดูจากตารางที่ว่างได้เลยครับ ช่องไหนที่ว่าง คือ สามารถลงเรียนได้ครับ

เวลาเรียน
รอบที่1 08:00น. – 12:00น.
รอบที่2 13:00น. – 17:00น.
รอบที่3 18:00น. – 22:00น.